Gatefest 2019

Arrangementsinformasjon

Gatefest i gata mellom Thime Station og Mellombels ølstove. Me setter opp telt over heile gata og rigger ein scene i enden. Det vert musikk, god mat og folkeliv. Bli med på festen.


Konsertprogram fredag:
Vestlandsfanden
Psyko Blasfemi
Innavl
Ållveltes

Konsertprogram laurdag
Kjell Undheim (vokalisten i Ingenting!) 
FordRekord
Flat Fungus
Sommartider

BILLETTPRISAR:
Todagarspass kr. 840,-
Dagspass fredag kr. 450,-
Dagspass laurdag kr. 450,-

Restriksjoner

20 års aldersgrense.